News

Zmiana miejsca zamieszczania wewnętrznych aktów normatywnych

Zmiana miejsca zamieszczania wewnętrznych aktów normatywnych

by Komunikaty PŁ -
Number of replies: 0

Zgodnie z pismem JM Rektora Politechniki Łódzkiej RRZ/021/1/2014 z dnia 12 marca 2014 roku ulega zmianie miejsce zamieszczania wewnętrznych aktów normatywnych Politechniki Łódzkiej. Dotychczasowe zasoby strony "dzialorganizacji.p.lodz.pl" zostały przeniesione przez Centrum WIKAMP na stronę „Dział Organizacji Zarządzania PŁ” na Platformie Wirtualny Kampus Politechniki Łódzkiej WIKAMP. Zamieszczanie materiałów na stronie „Dział Organizacji Zarządzania PŁ” na Platformie WIKAMP  przez Dział Organizacji Zarządzania rozpocznie się dnia 17 marca 2014 r.